scholenopzuid.nl

Zuidermavo

vmbo-gl en vmbo-tl (mavo)

Thuis op Zuidermavo

Zuidermavo is een school die inzet op sfeer. We zijn een kleine en veilige school, met veel aandacht voor iedere leerling. Als je bij ons op school zit, bespreek je wekelijks met je mentor/coach hoe het met je gaat, wat werkt en wat beter kan. Je bepaalt bij ons persoonlijke leerdoelen, in samenspraak met de mentor. Dat vraagt wel om lef en ambitie! Uiteraard hoef je het niet alleen te doen. Op Zuidermavo word je hierin intensief begeleid, zodat jouw persoonlijke leerdoelen worden bewaakt en bereikt. Buiten je lesrooster heb je de mogelijkheid om te kiezen voor huiswerkbegeleiding of activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst en technologie.

Op Zuidermavo kun je ook kiezen voor extra sport. In de sportklas volgen leerlingen naast het algemene lesprogramma extra sportlessen en doen zij mee met allerlei sportactiviteiten. Leerlingen die door willen stromen naar de havo, volgen een havo-route, waarin zij extra vakken krijgen die hen voorbereidt op de havo.

Een nieuwe school op Stadionpark

Zuidermavo verhuist op termijn naar een nieuwe school voor mavo-, havo- en vwo-onderwijs op het Stadionpark. CBSplus verhuist ook naar dit pand, en samen worden we één school. De komende jaren werken we daarom toe naar een nieuw onderwijsconcept. Dit moet passen bij de omgeving waar de nieuwe school komt te staan: naast stadion De Kuip. Dit gebied is vol van sport van en bewegen. Vanzelfsprekend wordt dit op onze nieuwe school ook belangrijk, en komt hier veel aandacht voor.

Zuidermavo Fichtestraat 3 3076 RA Rotterdam 010 41 95 772 | zuidermavo@calvijn.nl | www.zuidermavo.nl