scholenopzuid.nl

Young Business School Rotterdam / Vrijeschool De Kaap

vmbo-bb t/m vmbo-tl (mavo)

YBSR: Dé basis voor echte ondernemers

Wie kiest voor ondernemerschap, kiest voor lef, creativiteit, initiatief en avontuur. De Young Business School Rotterdam, kort YBSR, is een kleinschalige, internationaal georiënteerde vmbo-school waar ondernemen centraal staat. Vanuit de profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn (Hospitality) werken onze leerlingen aan de ontwikkeling van proactieve, onderzoekende, flexibele, sociale en communicatieve vaardigheden. Onmisbare eigenschappen voor iedere ondernemer.

Praktische ervaring vanaf het begin

Gastlessen van ervaren professionals, coaching door echte ondernemers, stages in het bedrijfsleven, praktijklessen en eens per week een ‘Business Day’ waarbij alle bovenbouwleerlingen in uniform op school komen. Vanaf het allereerste begin doe je bij ons praktische ervaring op. Je krijgt te maken met kwesties als het opzetten van een ondernemingsplan, omgaan met bankzaken en het internationale reilen en zeilen van een onderneming. In de onderbouw ontdek je waar je goed in bent. In de bovenbouw kies je voor één van de twee profielen die we aanbieden. Vanaf schooljaar 2020-2021 kun je ook kiezen voor een horeca/toerisme-leerlijn gericht op Hospitality. Zo word je goed voorbereid voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4.

Focus op taal

Focus op ondernemerschap betekent focus op taal, Global Citizenship en internationale handel. Daarom hebben bij we op YBSR veel aandacht voor taalonderwijs waaronder een dagelijks leeshalfuur, Spaans als extra vak, een studiereis naar Valencia of Londen, en voor curriculum verrijkende programma’s als Bliksemstage, Globaland en Eurobizz E-Commerce.

Vrijeschool-afdeling

Drie jaar geleden is de YBSR in samenwerking met de Rudolf Steiner-organisatie uitgebreid met een Vrijeschool-afdeling voor vmbo BL t/m Mavo. Waar YBSR door de ligging aan de Rijnhaven en vlakbij Katendrecht tot nu toe voornamelijk een echte Rotterdamse buurtschool was, trekt de Vrije-schoolafdeling leerlingen uit de hele regio. Kenmerkend voor deze afdeling is dat er onderwijs wordt gegeven vanuit het antroposofische gedachtengoed door te leren via hoofd, hart en handen. De nadruk ligt op de persoonsontwikkeling en de vorming tot wereldburger.

Young Business School Rotterdam / Vrijeschool de Kaap Maashavenweg 14 3072 AZ Rotterdam 010 429 34 88 | info@youngbusinessschool.nl | www.youngbusinessschool.nl