scholenopzuid.nl

Veenoord SCHOOL4SPORT&LIFESTYLE

vmbo-bb t/m vmbo-tl (mavo)

Overtref jezelf, verbaas jezelf!

Skills ontwikkelen en grenzen verleggen.
Veenoord is een vmbo-school die zich helemaal richt op Sport & Lifestyle. Bij ons worden leerlingen op een unieke en eigentijdse manier uitgedaagd. Ze volgen een persoonlijke leerroute en doen vakken op hun eigen niveau. We hebben geen traditionele lesmethoden, maar leerlingen werken met behulp van studieplanners in een elektronische leeromgeving aan hun skills. Die skills zijn gericht op kennis en vaardigheden die passen bij de individuele doelen die ze samen met hun coach stellen. Er zijn geen rapportgesprekken meer, maar wel leerlingen die tijdens pitches hun resultaten en ontwikkeling presenteren.

Challenges en persoonlijke doelen

Deze ‘Veenoord-methode’ is een nieuwe manier van onderwijs die een beroep doet op de intrinsieke motivatie van leerlingen, hun eigenaarschap van het leerproces en het trots zijn op zichzelf. Onze methode heeft veel aandacht voor Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) en verbinding met de buitenwereld in de vorm van challenges en persoonlijke doelen. Na vier jaar eigen leerroute, waarin leerlingen worden uitgedaagd om vakken op een hoger niveau te volgen, zijn ze klaar om de stap te zetten naar een vervolgopleiding in het mbo.

Naast de verplichte kernvakken en het vak Burgerschap geven we leerlingen praktijkgerichte lessen uit de wereld van sport & lifestyle. Ze werken aan challenges op het gebied van Food & Health, Tech & Future, Media & Design en Business & Events. Natuurlijk zijn er extra lesuren beschikbaar voor sport, bewegen en dans. In de bovenbouw kiezen leerlingen voor Zorg & Welzijn of Economie & Ondernemen. In 2021 wordt daar het profiel Dienstverlening & Producten aan toegevoegd.

In het kader van curriculumverrijking zoekt Veenoord intensief de samenwerking met externe partners. In een LO2 traject werkt Veenoord samen met Albeda Sportcollege een doorlopende sportleerlijn, waardoor een doorlopende leerlijn ontstaat een doorlopende route vmbo/mbo is ontstaan.

Nieuwe sportcampus Stadionpark

Veenoord timmert flink aan de weg. Onder meer door samen met Vak College Zuidrand (VCZ) de ‘Stadionpark School’ op te zetten. Deze unieke school zal zijn gericht op sport, health en lifestyle met de beroepsprofielen Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten.

Mavo voor Sport & Lifestyle

Per augustus 2021 gaat de Mavo voor Sport & Lifestyle van start: een prachtig en uitdagend onderwijsprogramma rondom thema’s als sport, samenwerken en gezondheid. Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Vak College Zuidrand (VCZ).

Veenoord SCHOOL4SPORT&LIFESTYLE Veenoord 15 3079 NH Rotterdam 010 48 32 344 | info@veenoord.info | www.veenoord.info