scholenopzuid.nl

PT010 – Theater en Dans

vmbo-kb en vmbo-tl (mavo)

Schitteren voor én achter de schermen

Je specialiseren in zang, dans en spel: de On Stage richting. Dat kon bij PT010 al langer, maar sinds schooljaar 2020-2021 is het curriculum verbreed met een Off Stage richting. In deze richting volg je nieuwe vakken als decorbouw, grime, kostuumontwerp, licht- en geluidstechniek en catering. Zowel leerlingen die willen schitteren op het podium als leerlingen die graag achter de schermen bezig zijn met zaken die een voorstelling, festival of andere productie mogelijk maken, kunnen nu bij ons terecht, op kader- én mavoniveau.

Inspireren

Door jongeren te inspireren in Theater & Dans en de creatieve en technische vakken, zullen ze met veel meer enthousiasme en motivatie werken aan de verplichte vakken.
PT010 werkt intensief samen met Jeugdtheater Hofplein en het nabijgelegen theater Islemunda, het Podium van IJsselmonde. We inspireren onze leerlingen zowel op de eigen school als in samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Zo hebben we verbindingen met MBO Theaterschool, Codarts, MBO-Dans, vervolgonderwijs op de Theaterhavo/vwo én uiteraard met onze zusterschool MT010 – de mavo voor Theater.

Breed curriculum op kader- en theoretisch niveau

PT010 is niet alleen een theaterschool. We hebben een breed curriculum op kader- en theoretisch niveau, gebaseerd op het Dalton-principe. Wij geloven in deze ‘gouden combinatie’ van enerzijds het theater- en dansprofiel en anderzijds een Dalton-aanpak. Er is namelijk veel overlap en overeenkomst in thema’s als autonomie, reflectie, omgaan met kritiek en het werken in projectvorm. Persoonsvorming, zelfbewustheid, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, doorzettingsvermogen en zelfreflectie staan centraal in het onderwijs op PT010. Deze vaardigheden ontwikkel je als leerling zelf, want je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces. Natuurlijk helpen je docenten en je ouders je hierbij.

PT010 – Theater en Dans Palmentuin 77-79 3078 KJ Rotterdam 010 48 24 966 | PT010@lmc-vo.nl | www.pt010theaterendans.nl