scholenopzuid.nl

Montfort College

vmbo-tl (mavo), havo en vwo

Gepersonaliseerd leren en zelfsturing staan centraal

Montfort College is een brede school in het Hart van Zuid die zowel op de mavo, havo als vwo alle profielen aanbiedt. In het onderscheidende onderwijsconcept staan gepersonaliseerd leren, peer coaching en zelfsturing centraal. De sfeer op het Montfort College is huiselijk, vertrouwd en veilig. Het Montfort College is Dalton in oprichting en heeft al veel stappen gezet in dit proces. Op alle onderwijsgebieden wordt het Daltonconcept al doorgevoerd. In de praktijk houdt dit in dat leerlingen op een prettige manier vaardig worden op het gebied van samenwerken en het werken in projecten. Maar ook bekwamen zij zich in zaken als zelfreflectie, doorzettingsvermogen en het omgaan met kritiek. Op deze manier werken zij stapje voor stapje, in een veilige omgeving, onder begeleiding aan hun persoonsvorming. De verwachting is dat onze school dit label vanaf schooljaar 2022-2023 officieel mag dragen. Leerlingen die hun school hebben afgerond, stromen ‘warm’ door naar Techniek College Rotterdam (bijv. vanuit het mavo-profiel Techniek) of via havo en vwo naar Hogeschool Rotterdam of bijvoorbeeld naar de Erasmus Universiteit.

Chinees als eindexamenvak

Goed taalonderwijs vinden we op het Montfort College erg belangrijk. Om de leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het (internationale) beroepsleven, geven we in de onderbouw extra taallessen. Daarnaast biedt Montfort College Cambridge English op mavo-, havo- en vwo-niveau en Business English op havoniveau. Als één van de weinige scholen in Nederland en als enige school in Rotterdam-Zuid bieden we het vak Chinese taal en Cultuur als vwo-eindexamenvak. Ook havoleerlingen kunnen dit als extra vak op vwo-niveau doen. Vmbo- en havoleerlingen krijgen een schoolcertificaat met daarop het bereikte taalniveau.

Jaarlijks organiseert de school een aantal themaweken gericht op Loopbaanleren en Begeleiding (LOB), burgerschapsvorming en seksuele diversiteit. Daarnaast krijgen leerlingen de kans om mee te doen met onder meer Eurobizz (start je eigen onderneming) en aan ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’, een project gericht op gestructureerde vrijetijdsbesteding.

Alle leerlingen kunnen naast het gewone rooster deelnemen aan aanvullende workshops en projecten zoals fotografie, kickboksen, yoga of het voorbereiden op het theorie-examen van het rijbewijs.

Montfort College Montessoriweg 14 3083 AN Rotterdam 010 48 55 277 | info.mf@lmc-vo.nl | https://www.montfortcollege.nl/